Tietosuojaseloste

Asiakkaani ovat minulle tärkeitä, ja haluan olla avoin henkilötietojenne käsittelyn suhteen. Tämä on Anrietta Creative Oyn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 15.3.2022

Rekisterien ylläpitäjä

Anrietta Creative Oy

Y-tunnus: 2818716-1

Osoite: Vuoreksen puistokatu 78, 33870 Tampere

www.anriettakuosku.fi

Rekisterien yhteyshenkilö

Anrietta Kuosku

Puhelin: 044 0407900

Sähköposti: anrietta@anrietta.fi

Rekisterien nimet

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Anrietta Creative Oy valokuva-arkistot (kuvarekisteri)

Sähköpostirekisteri asiakkaista ja uutiskirjeen tilaajista

Miksi tietoja kerätään?

Henkilötietoja käsitellään muun muassa asiakassuhteen synnyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja palveluiden toteuttamiseksi. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen (kuluttaja-asiakkaat), sopimussuhteeseen (yritysasiakkaat ja kumppanuudet) tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (verkkosivuilla vierailu evästeet sallien, uutiskirjeen tilaus tai kuvien julkaisulupa).

Suoramarkkinointiin (asiakaskirje) tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Sinulla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen sähköpostimarkkinointiin ilmoittamalla siitä anrietta@anrietta.fi.

Rekisteriin liittyvät sivustot

https://www.anriettakuosku.fi
Yrityksen asiakasrekisteri koostuu muun muassa kuvaussopimuksista, laskuista ja sähköpostista.

Yrityksen kuvarekisteri koostuu Anrietta Kuoskun ottamista valokuvista, joita suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksessa.

Yrityksen sähköpostirekisterit koostuvat yllä mainitun sivuston sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla olevien käyttäjien kanssa sekä Anrietta Creativen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Sähköpostilistoilla oleville käyttäjille Anrietta Creative Oy tuottaa ajoittain koulutusmateriaalia ja tiedottaa uutisista, tarjouksista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Mitä tietoja kerätään?

• Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

• tilaustiedot

• markkinointilupa

• asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

• verkkosivun käynneistä voidaan kerätä teknistä tietoa, kuten IP-osoite sekä evästetietoa

• yritysasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus

• valokuvat

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn verkkosivuilla käynnistä teknisesti. IP-osoitetta ei kuitenkaan voi henkilöidä.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä. Jokaisen sähköpostin lopussa on ”Unsubscribe”-/”Poistu listalta” -linkki.

Yritys voi tallettaa asiakkaistaan myös tietoa, joka auttaa palvelemaan asiakasta paremmin tulevaisuudessa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi asiakkaan lasten nimet ja iät sekä perheen lemmikit.

Henkilötietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Lainsäädäntö määrittelee joidenkin henkilötietojen säilyttämisajan (kirjanpito).

Henkilötietojen luovuttaminen

Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan yrityksen työntekijöillä ja toiselta yritykseltä ostettujen palvelujen yhteydessä henkilöillä, joiden työtehtävien suoritus edellyttää tietoihin pääsyä (esimerkiksi ulkoistettu sosiaalisen median ylläpito ja ulkoistettu laskutus). Yritys ei luovuta henkilötietoja muille osapuolille, kuin asiakkuudenhallinta- ja laskutusjärjestelmille sekä uutiskirjetoimittajalle ja galleriapalvelulle, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR-vaatimuksia. Uutiskirjetoimittaja (Flodesk Inc.) ja galleriapalvelu (Pic-Time Ltd), slideshow-ohjelmisto (Pixellu LLC) sekä varmuuskopiointiin käytettävä pilvipalvelu (Dropbox) Yhdysvaltoihin, mutta muuten yritys ei luovuta asiakastietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaan oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakkaalla on oikeus kieltää Anrietta Creative Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.

Lisää oikeuksista

Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää henkilötietojesi käytöstä, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun!

Menu